Coronaprotocol

Om de kinderen veilig aan het JVA vakantieproject deel te laten nemen is op 15 maart 2021 een Coronaprotocol opgesteld. Nadien is dit protocol geactualiseerd. Als daartoe aanleiding is zal het protocol opnieuw geactualiseerd worden. 

Hier kunt u de meest recente versie van het JVA Coronaprotocol als PDF bestand bekijken.