Het JVA vakantieproject 2020 vindt plaats van 20 juli t/m 7 augustus.

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Laatste Nieuws

1-6-2020

Het JVA vakantieproject gaat deze zomer door,
maar … alsLees hier alles over JVA light.

11-5-2020
Inschrijving week 3 gesloten

Omdat wij er rekening mee houden dat er dit jaar mogelijk (veel) minder kinderen dan gebruikelijk deel kunnen nemen aan het vakantieproject, is besloten om ook de inschrijving voor WEEK 3 te sluiten.

4-5-2020
Statiegeldactie Albert Heijn

In de maanden mei en juni wordt bij de vestigingen van Albert Heijn in Den Haag e.o. weer de statiegeldactie gehouden. De opbrengst daarvan is bestemd voor het JVA vakantieproject.

30-4-2020
Inschrijving week 2 gesloten

Gelet op alle restricties houden wij er rekening mee dat er dit jaar mogelijk (veel) minder kinderen dan gebruikelijk deel kunnen nemen aan het vakantieproject. Uit voorzorg is daarom besloten om de inschrijving voor WEEK 2 te sluiten.

22-4-2020
Inschrijving week 1 gesloten

Het kabinet heeft besloten om de meeste maatregelen in het kader van de corona-aanpak te verlengen tot en met 19 mei. Natuurlijk hopen wij dat het JVA vakantieproject deze zomer, al dan niet in afgeslankte vorm, door kan gaan. Omdat wij er rekening mee houden dat er ook dan nog restricties zullen zijn, is besloten om de inschrijving voor WEEK 1 te sluiten.

6-3-2020
Opstap Zonnebloemstraat en Vondelstraat in WEEK 1 vol

De opstapplaatsen Zonnebloemstraat bij Woonzorgcentrum Uitzicht (Florence) en Vondelstraat hoek Bilderdijkstraat zijn in WEEK 1 vol.
Door annulering kunnen er soms nog weer plekken vrij komen. Raadpleeg voor een actueel overzicht de pagina Inschrijven.

1-3-2020
Eerste opstapplaatsen vol

De opstapplaatsen Sweelinckplein hoek Koningin Emmakade (B-etappe) en Houtrustweg hoek Beeklaan (B-etappe) zijn in WEEK 1 vol.
Door annulering kunnen er soms nog weer plekken vrij komen. Raadpleeg voor een actueel overzicht de pagina Inschrijven.

1-3-2020
Mijn JVA

U hebt al een MijnJVA account aangemaakt en u wilt snel naar de inschrijfpagina?
Maak dan gebruik van de nieuwe knop  Mijn JVA in de menubalk.

29-2-2020
Is er nog plek?

Snel controleren of er voor uw kind(eren) nog plek is?
Op de pagina Inschrijven kunt u een actueel overzicht vinden van het aantal beschikbare plekken per week per opstapplaats.
Bij grote drukte op onze website kunnen deze gegevens snel veranderen
.

21-2-2020
Nieuwe Kinderadministratie

JVA voert met ingang van 1 maart 2020 een nieuw systeem voor de kinderadministratie in. Dit nieuwe systeem maakt het voor ouders/verzorgers makkelijker om kinderen in te schrijven.
Inschrijving gaat in drie stappen:

  • Stap 1:  Er wordt eenmalig een “MijnJVA” account aangemaakt met gegevens van de ouder/verzorger
  • Stap 2:  De deelnemende kinderen worden aan het account toegevoegd
  • Stap 3:  De kinderen worden ingeschreven voor de gewenste weken en de inschrijving wordt afgerond met de betaling

Ouderraad van JVA zoekt nieuwe leden

De Ouderraad is een belangrijk orgaan waar ouders hun medezeggenschap laten gelden, een adviserende taak (gevraagd én ongevraagd) hebben en fungeren als klankbord voor het bestuur.

De Ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die deelnemen aan het JVA vakantieproject.

Bent u iemand die graag meedenkt en meepraat over onderwerpen zoals het beleid en jaarprogramma van JVA, de veiligheid van de kinderen tijdens het project, de organisatie van speciale activiteiten of de invulling en organisatie van de jaarlijkse ouderdag? 

Laat het ons HIER weten en we nemen snel contact met u op.