TARIEVEN

Tarieven per kind per week 2020
 • Kinderen met geldige Ooievaarspas*
 • Maximaal inkomen van ouder zonder toeslagpartner tot € 30.481*
 • Maximaal inkomen van ouder met toeslagpartner samen tot € 38.945*
 • In alle overige gevallen
€ 36,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 102,00


* Bij inschrijving een kopie van de geldige Ooievaarspas of

   afdruk eigen beschikking zorgtoeslag 2020 uploaden

   of opsturen per post naar:

Kinderadministratie JVA
Postbus 65711
2506 EA  Den Haag

Indien de kinderadministratie niet tijdig of geen kopie van de geldige Ooievaarspas of een afdruk
van uw eigen beschikking zorgtoeslag 2020 heeft ontvangen, zal het tarief van € 102,00 per week
per kind in rekening worden gebracht.

OOIEVAARSPAS
Zorg voor een geldige Ooievaarspas, dus verleng hem op tijd!

BESCHIKKING ZORGTOESLAG

 • Ga naar de website van de belastingdienst
 • Bij Belangrijke thema’s kies Toeslagen
 • Log in op Mijn Toeslagen
 • Kies tab mijn Beschikkingen
 • Selecteer bij Beschikkingen 2020 (achter zorgtoeslag of kindgebonden budget) specificatie
 • Toets Ctrl + P om deze specificatie af te drukken
 • Stuur de gemaakte afdruk naar de Kinderadministratie

Opgelet: een overzicht van de toeslagen is niet voldoende. Om te bepalen of u recht hebt op korting moet namelijk het verzamelinkomen worden aangetoond.

ANNULERING
Bij annulering vóór 1 juli 2020 worden de kosten van deelname, onder inhouding van een bedrag van € 10,00 aan annuleringskosten, gerestitueerd.
Bij annulering op of na 1 juli 2020 vindt geen restitutie plaats.

WIJZIGING
Bij wijziging vóór 1 juli 2020 is een bedrag van € 5,00 per kind aan administratiekosten verschuldigd.
Wijziging op of na 1 juli 2020 is niet mogelijk.