Annuleren / wijzigen

Annuleren
Bij annulering vóór maandag 13
juni 2022 worden de kosten van deelname, onder inhouding van een bedrag van € 15,00 aan annuleringskosten, gerestitueerd.

Bij annulering op of na maandag 13 juni 2022 vindt geen restitutie plaats.

Wijzigen
Bij wijziging vóór maandag 13 juni 2022 is een bedrag van € 7,50 per kind aan administratiekosten verschuldigd.

Wijziging op of na maandag 13 juni 2022 is niet mogelijk.

Ruimere annuleringsvoorwaarden

Door de maatregelen van de Nederlandse overheid in verband met Covid-19 hebben wij besloten ruimere annuleringsvoorwaarden toe te voegen aan de reeds bestaande:

  • Indien door een overheidsmaatregel het voor JVA niet mogelijk is een vakantieweek uit te voeren, worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.
  • Als tijdens de uitvoering van een vakantieweek plotseling beperkende maatregelen van kracht worden, vindt geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer besmet is met Covid-19 en hierdoor niet aan de vakantieweek mag deelnemen worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.
  • Als een deelnemer tijdens een vakantieweek ziek wordt en niet langer kan deelnemen, vindt geen restitutie plaats.