Wijzigen / annuleren

Wijzigen
Bij wijziging vóór maandag 20 juni 2022 is een bedrag van € 7,50 per kind aan administratiekosten verschuldigd.

Wijziging op of na maandag 20 juni 2022 is niet mogelijk.

Annuleren
Bij annulering vóór maandag 20 juni 2022 worden de kosten van deelname, onder inhouding van een bedrag van € 15,00 aan annuleringskosten, gerestitueerd.

Bij annulering op of na maandag 20 juni 2022 vindt geen restitutie plaats.

Ruimere annuleringsvoorwaarden

Door de huidige omstandigheden met noodmaatregelen van de Nederlandse overheid hebben wij besloten ruimere annuleringsvoorwaarden toe te voegen aan de reeds bestaande:

  • Indien door een overheidsmaatregel het voor JVA niet mogelijk is een vakantieweek uit te voeren, worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.
  • Als tijdens de uitvoering van een vakantieweek plotseling beperkende maatregelen van kracht worden, vindt geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer besmet is met covid-19 en hierdoor niet aan de vakantieweek mag deelnemen worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.
  • Als een deelnemer tijdens een vakantieweek ziek wordt en niet langer kan deelnemen, vindt geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer of een gezinslid van een deelnemer kucht, hoest en/of verkouden is en door een overheidsmaatregel de deelnemer thuis moet blijven en niet aan de vakantieweek mag deelnemen, worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.