Verloren

Na afloop van het vakantieproject worden op deze pagina de voorwerpen getoond die tijdens het project op en rond het JVA terrein zijn achtergebleven. JVA houdt een bewaarperiode aan van 4 weken, gerekend vanaf de laatste dag van het project.