Inschrijven

Kijk hier voor een actueel overzicht van de beschikbare plekken.

Sociaal Fonds

In 2017 zijn we gestart met het Sociaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de ouderbijdrage van JVA te betalen, zelfs niet het Ooievaarstarief.
Ook dit jaar kunt u bij de inschrijving van uw kind een extra bedrag doneren aan het Sociaal Fonds.

Doet u mee?

De inschrijving start op 1 maart 2024.

Met de inschrijving van uw kind(eren) stemt u in met de:
Algemene voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten