Inschrijven 2018-08-17T20:45:57+00:00

INSCHRIJVEN

In verband met de veiligheid van de kinderen hebben wij het beleid t.a.v. zwemmen gewijzigd.

  • Kinderen t/m 7 jaar (Kleuters en Mid 1) gaan niet zwemmen. Voor hen wordt een vervangende wateractiviteit georganiseerd.
  • Kinderen vanaf 8 jaar (Mid 2, Mid 3 en Tieners) met een zwemdiploma gaan bij mooi weer één keer per week zwemmen in het buitenbad. Ook gaan zij één keer zwemmen in het Tikibad.
   Kinderen waarvan niet of niet tijdig is doorgegeven dat zij in het bezit zijn van een zwemdiploma, gaan niet zwemmen.
  • De snelle glijbanen in het Tikibad zijn – met uitzondering van de tieners – verboden terrein voor de kinderen.
  • Kinderen die geen zwemdiploma hebben of niet mogen zwemmen, zullen tijdens het zwemmen van hun groep worden overgeplaatst naar een andere groep.

Sociaal Fonds

Vorig jaar zijn we gestart met het Sociaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de ouderbijdrage van JVA te betalen, zelfs niet het Ooievaarstarief.

JVA heeft hiervoor contact met maatschappelijk werkers op basisscholen in Den Haag. Zij kunnen kinderen voordragen waarvan de thuissituatie zodanig is, dat deze kinderen echt een week vakantie verdienen, maar waar de financiële middelen daarvoor ontbreken.

Vanaf dit jaar kunnen ouders bij de inschrijving van hun kind een extra bedrag doneren aan het Sociaal Fonds.

Doet u mee?

Met de inschrijving van uw kind stemt u in met de:
Algemene voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten

Mislukt betaling met iDEAL?

Kies dan voor zelf overmaken en schrijf het totaalbedrag zo snel mogelijk over naar rekening NL70 INGB 0003 1275 92 ten name van Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten met vermelding van het per e-mail ontvangen inschrijfnummer of de achternaam, voornaam en geboortedatum van uw kind.