Inschrijven

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Overzicht van het aantal beschikbare plaatsen per week per opstapplaats

Bij grote drukte op onze website kunnen de gegevens in dit overzicht snel veranderen.
Om het overzicht te verversen kunt u de volgende sneltoetscombinaties gebruiken:

  • Windows:  Ctrl + F5
  • Mac/Apple:  Apple + R  of  Cmd +R
  • Linux:  F5

Sociaal Fonds

In 2017 zijn we gestart met het Sociaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de ouderbijdrage van JVA te betalen, zelfs niet het Ooievaarstarief.
Ook dit jaar kunt u bij de inschrijving van uw kind een extra bedrag doneren aan het Sociaal Fonds.

Doet u mee?

Coronavirus

We doen er alles aan om  het JVA vakantieproject 2020, al dan niet in afgeslankte vorm, door te laten gaan. We zijn daarbij afhankelijk van Duinrell, onze andere partners en de bevoegde instanties. De veiligheid en gezondheid van de kinderen (en van onszelf) staat voorop. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Mocht blijken dat het vakantieproject alleen in afgeslankte vorm door kan gaan, dan behouden we ons het recht voor om inschrijvingen die na 5 april 2020 zijn ontvangen, zo nodig (deels) te annuleren. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten van deelname van uw kind(eren) volledig worden gerestitueerd.

Op deze pagina kunt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden vinden.

Met de inschrijving van uw kind(eren) stemt u in met de:
Algemene voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten