Inschrijven

Kijk hier voor een actueel overzicht van de beschikbare plekken.

Sociaal Fonds

In 2017 zijn we gestart met het Sociaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de ouderbijdrage van JVA te betalen, zelfs niet het Ooievaarstarief.
Ook dit jaar kunt u bij de inschrijving van uw kind een extra bedrag doneren aan het Sociaal Fonds.

Doet u mee?

Ruimere annuleringsvoorwaarden

Door de huidige omstandigheden met noodmaatregelen van de Nederlandse overheid hebben wij besloten ruimere annuleringsvoorwaarden toe te voegen aan de reeds bestaande:

  • Indien door een overheidsmaatregel het voor JVA niet mogelijk is een vakantieweek uit te voeren, worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.
  • Als tijdens de uitvoering van een vakantieweek plotseling beperkende maatregelen van kracht worden, vindt geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer besmet is met covid-19 en hierdoor niet aan de vakantieweek mag deelnemen worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.
  • Als een deelnemer tijdens een vakantieweek ziek wordt en niet langer kan deelnemen, vindt geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer of een gezinslid van een deelnemer kucht, hoest en/of verkouden is en door een overheidsmaatregel de deelnemer thuis moet blijven en niet aan de vakantieweek mag deelnemen, worden de betaalde kosten van deelname aan de ouder gerestitueerd.

Met de inschrijving van uw kind(eren) stemt u in met de:
Algemene voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten