Inschrijven 2018-09-04T15:07:11+00:00

INSCHRIJVEN

In verband met de veiligheid van de kinderen hebben wij in 2018 het beleid t.a.v. zwemmen gewijzigd.

  • Kinderen t/m 7 jaar (Kleuters en Mid 1) gaan niet zwemmen. Voor hen wordt een vervangende wateractiviteit georganiseerd.
  • Kinderen vanaf 8 jaar (Mid 2, Mid 3 en Tieners) met een zwemdiploma gaan bij mooi weer één keer per week zwemmen in het buitenbad. Ook gaan zij één keer zwemmen in het Tikibad.
   Kinderen waarvan niet of niet tijdig is doorgegeven dat zij in het bezit zijn van een zwemdiploma, gaan niet zwemmen.
  • De snelle glijbanen in het Tikibad zijn – met uitzondering van de tieners – verboden terrein voor de kinderen.
  • Kinderen die geen zwemdiploma hebben of niet mogen zwemmen, zullen tijdens het zwemmen van hun groep worden overgeplaatst naar een andere groep.

Sociaal Fonds

In 2017 zijn we gestart met het Sociaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de ouderbijdrage van JVA te betalen, zelfs niet het Ooievaarstarief.

JVA heeft hiervoor contact met maatschappelijk werkers op basisscholen in Den Haag. Zij kunnen kinderen voordragen waarvan de thuissituatie zodanig is, dat deze kinderen echt een week vakantie verdienen, maar waar de financiële middelen daarvoor ontbreken.

Vanaf dit jaar kunnen ouders bij de inschrijving van hun kind een extra bedrag doneren aan het Sociaal Fonds.

Doet u mee?

Met de inschrijving van uw kind stemt u in met de:
Algemene voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten

Vanaf 1 maart 2019 kan worden ingeschreven voor het vakantieproject 2019.