Donateurs

De stichting JVA is volledig afhankelijk van subsidies, sponsorgelden en de inkomensafhankelijke bijdrage van deelnemende kinderen.

Wilt u ons ook steunen met een bijdrage? Graag!

Donaties kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:
NL 70 INGB 0003 1275 92
t.n.v. Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten te Den Haag
o.v.v. Donatie JVA vakantieproject