Ouderraad

De ouderdag

Tijdens het project wordt in de tweede week op woensdag een ouderdag georganiseerd. Ouders van kinderen kunnen dan een kijkje nemen op het vakantieproject op landgoed Duinrell. Aanmelding vooraf is verplicht.

 

Ouderraad …. iets voor u?

De Ouderraad is een belangrijk orgaan waar ouders hun medezeggenschap laten gelden, een adviserende taak (gevraagd én ongevraagd) hebben en fungeren als klankbord voor het bestuur.

De Ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die deelnemen aan het JVA vakantieproject.

Bent u iemand die graag meedenkt, meepraat en meebeslist over onderwerpen zoals het beleid en jaarprogramma van JVA, de veiligheid van de kinderen tijdens het project, de organisatie van speciale activiteiten of de organisatie en invulling van de jaarlijkse ouderdag?

Laat het ons hieronder weten en we nemen snel contact met u op.