Nieuwsarchief2020-02-20T18:40:53+01:00

Nieuwsarchief

Sociaal Fonds

Vorig jaar zijn we gestart met het Sociaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de ouderbijdrage van JVA te betalen, zelfs niet het Ooievaarstarief.

JVA heeft hiervoor contact met maatschappelijk werkers op basisscholen in Den Haag. Zij kunnen kinderen voordragen waarvan de thuissituatie zodanig is, dat deze kinderen echt een week vakantie verdienen, maar waar de financiële middelen daarvoor ontbreken.

Vanaf dit jaar kunnen ouders bij de inschrijving van hun kind een extra bedrag doneren aan het Sociaal Fonds.

Doet u mee?

Ooievaarsfestival

Gisteren was JVA aanwezig op het 15e Ooievaars Kunst & Cultuur-festival. Er zijn heel wat kikkers gevouwen en geschminkt. Ook is er flink geraden naar het aantal kruidnoten in de glazen pot.

Hoeveel het precies waren zie je hiernaast.

De prijswinnaars krijgen deze week per e-mail bericht.

Hieronder een foto-impressie van het festival.

JVA aanwezig op Open Dag ADO Den Haag

Vandaag was JVA voor het eerst aanwezig op de Open Dag van ADO Den Haag. Met Albert Heijn Den Haag werd daar een stand gedeeld.
AH deelde bananen, mineola’s en bidons uit. Bij JVA kon een themashirt 2017 “Durf te Dromen” worden gescoord en kon geraden worden naar het aantal kikkers in een glazen pot. Prijs: een origineel JVA rugtasje.

JVA 2017 zit er op

Met het plechtig strijken van de JVA vlag door de projectleiding is een eind gekomen aan het JVA vakantieproject 2017. Het JVA terrein ligt er weer verlaten bij.

Afscheid

Met een gezellig eindfeest, voorafgegaan door het inmiddels beroemde “Buffet van Annette”, hebben de projectleiding en de groepsleiding afscheid genomen van het JVA vakantieproject 2017. Dit jaar was het thema van het feest “Opblaasplezier!”

Laatste bus

Traditiegetrouw vormde de projectleiding samen met de nog aanwezige groepsleiding een poortje naar de als laatste vertrekkende JVA bus. Dit jaar was dat bus 7 van chauffeur Rinus.

De projectleiding probeerde nog om de bus tegen te houden …

Ga naar de bovenkant