JVA vakantieproject 2020  –  Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen

Bijzondere tijden
Vanaf de oprichting in 1973 zijn wij ieder jaar in de eerste drie weken van de zomervakantie met het JVA vakantieproject te gast op Duinrell in Wassenaar. Daar kunnen wij gebruik maken van ons “eigen” JVA terrein en natuurlijk ook de faciliteiten van Duinrell zoals het attractiepark, het buitenzwembad, het Tikibad en niet te vergeten het bos- en duinterrein.

Als gevolg van het coronavirus is Duinrell langere tijd gesloten geweest. Sinds 16 mei is het vakantiepark van Duinrell weer geopend voor verblijfsgasten. Tot 1 juni waren de attracties roulerend geopend. Om de drukte in het Tikibad te spreiden is de toegang beperkt en wordt gewerkt met tijdsloten.

Het attractiepark van Duinrell is weliswaar sinds 20 mei ook weer geopend voor dagrecreanten maar per dag geldt er een zeer beperkte capaciteit en tickets zijn niet verkrijgbaar aan de kassa maar uitsluitend via online verkoop.

Al deze maatregelen zijn ingesteld om de 1,5 meter afstandsregel na te kunnen leven.  Omdat JVA in de categorie dagrecreatie valt, zou het onmogelijk zijn om het vakantieproject met zo’n 1000 kinderen per dag te organiseren.

Tijdens verschillende overleggen met de directie van Duinrell is bij herhaling uitgesproken dat het ontzettend belangrijk is dat in deze moeilijke tijden toch zoveel mogelijk verschillende kinderen van een weekje onbezorgd vakantieplezier kunnen genieten.

Gelet op onze jarenlange samenwerking is Duinrell daarom bereid om, ondanks alle beperkingen, deze zomer toch een JVA vakantieproject te faciliteren, maar dan in afgeslankte vorm (“JVA light”). Inmiddels weten wij ons hierin gesteund door onze subsidiënten en sponsoren.

Bijzondere maatregelen
Op basis van de met Duinrell gemaakte afspraken en na overleg met de overheid en het RIVM alsmede de instemming van de Ouderraad van JVA hebben wij besloten tot de volgende bijzondere maatregelen waarbij de veiligheid van de kinderen steeds de hoogste prioriteit heeft:

 • Vanwege de beperkte capaciteit op Duinrell kunnen per week maximaal 300 kinderen deelnemen
 • Om zoveel mogelijk verschillende kinderen te kunnen laten deelnemen kan een kind maximaal één week deelnemen
 • In verband met de 1,5 meter afstandsregel kunnen alleen kinderen tot 12 jaar (Kleuters t/m MID III) deelnemen. Tieners (12/13 jaar) kunnen hierdoor helaas niet deelnemen
 • Van de attracties van Duinrell zal in principe geen gebruik kunnen worden gemaakt
 • De nadruk komt te liggen op onze eigen activiteiten (sport, spel, muziek, toneel en handvaardigheid). Daarnaast zullen er meer speciale activiteiten worden georganiseerd, bijv. in het kader van 75 jaar bevrijding
 • Er kan niet worden gezwommen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen er vervangende waterspelletjes worden georganiseerd
 • De themaweek in week 2 en de tienernacht vervallen
 • De Open Dag in week 1 en de Ouderdag in week 2 vervallen
 • De mogelijkheid bestaat dat opstapplaatsen vervallen of worden overgeheveld naar een andere etappe (met de tijden van vertrek en terugkomst van die etappe)
 • Het aantal beschikbare zitplaatsen in de JVA bussen zal kleiner zijn dan gebruikelijk
 • Ouders/verzorgers die hun kind(eren) naar de opstapplaats brengen, dragen daar hun kind(eren) over aan de opstapleiding en vertrekken meteen
 • Kinderen met gezondheidsklachten blijven thuis
 • Medewerkers van JVA houden zich (ook) aan de 1,5 meter afstandsregel
 • JVA stelt een zestal 1,5-metercoaches aan die tijdens het project op Duinrell met raad en daad ondersteuning zullen verlenen bij de handhaving van de 1,5 meter afstandsregel en de hygiënerichtlijnen

Omdat de maximale capaciteit, met name in de eerste week, reeds ver is overschreden, ontkomen wij er niet aan om het aantal deelnemers terug te brengen tot 300 per week. Uitgangspunt is daarbij dat zoveel mogelijk verschillende kinderen één week aan het vakantieproject deel kunnen nemen.

Wat betekent dit voor ingeschreven kinderen?

 • Inschrijvingen waarvan de kosten niet of niet volledig zijn betaald worden, tenzij er een betalingsregeling is afgesproken, geannuleerd.
 • Inschrijvingen van kinderen die op basis van hun leeftijd zijn ingedeeld in de leeftijdsgroep Tieners, worden geannuleerd.
 • Van kinderen die voor twee weken zijn ingeschreven wordt de eerste week geannuleerd.
 • Van kinderen die voor drie weken zijn ingeschreven worden de eerste en de tweede week geannuleerd.
 • Inschrijvingen, ontvangen na 5 april 2020, kunnen worden geannuleerd (zie het gemaakte voorbehoud op onze website).
 • Indien het maximum aantal deelnemers in de eerste week, ondanks de hiervoor genoemde maatregelen, nog steeds wordt overschreden, zal in overleg worden getracht deze kinderen over te boeken naar de tweede of derde week. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de inschrijving geannuleerd. Daarbij zal de omgekeerde volgorde van inschrijving worden gehanteerd (laatste inschrijving wordt als eerste geannuleerd).

Bij annulering door JVA zal geprobeerd worden om kinderen die via het Sociaal Fonds van JVA zijn aangemeld alsmede kinderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas of in aanmerking komen voor korting op grond van het gezinsinkomen zoveel mogelijk te ontzien.

In geval van annulering door JVA zullen de reeds betaalde kosten van deelname aan de betreffende week/weken worden gerestitueerd.

Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een e-mail met daarin specifieke informatie over de deelname van uw kind(eren). Neem daarom naar aanleiding van dit algemene bericht s.v.p. nog geen contact met ons op maar houdt uw mailbox in de gaten.

Wij realiseren ons terdege dat deze maatregelen ingrijpend zijn en een grote impact zullen hebben. Niettemin hopen wij dat wij onder deze bijzondere omstandigheden kunnen rekenen op uw begrip en uw steun.