Veel gestelde vragen per mail/telefoon

Is JVA wel veilig?

Bij JVA komt de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats. Met het oog op de huidige corona pandemie is daarom een coronaprotocol opgesteld. Daarin zijn de maatregelen die landelijk zijn vastgesteld vertaald naar de specifieke situatie van het JVA vakantieproject.  Het protocol is op de website HIER te raadplegen. Als daartoe aanleiding is zal het protocol geactualiseerd worden.


Waar kan ik het coronaprotocol vinden?

De meest actuele versie van het coronaprotocol is via de menubalk van de website te vinden door achtereenvolgens te klikken op:  Het Project ⇒ Coronaprotocol. U kunt ook HIER klikken.

Sinds  16 maart jl. staat op de startpagina van de website een bericht (met klikbare link) waarin wordt verwezen naar het coronaprotocol.


Is het coronaprotocol up-to-date?

De afgelopen dagen hebben bestuursleden en projectleiders het coronaprotocol volledig doorgenomen en bekeken of dit nog up-to-date is. Op basis daarvan zijn enkele wijzigingen/toevoegingen aangebracht. Als daartoe aanleiding is zal dit protocol geactualiseerd worden.


Zijn de begeleiders verplicht om zich te laten testen?

JVA mag wettelijk gezien de begeleiders niet verplichten om zelftesten uit te voeren, maar wij adviseren onze leiding wel met klem dit 2 keer per week te doen. Volgens het protocol komen zij bij klachten niet werken.


Dragen de begeleiders in de bus mondkapjes? Ook over de neus?

Alle begeleiders dragen in de bus mondkapjes. Deze bedekken mond én neus en worden wekelijks door JVA in setjes van 10 verstrekt, dus voor elke rit een nieuw mondkapje.

Van 13-jarigen wordt verwacht dat zij in de bus ook een mondkapje dragen. Als zij van huis geen mondkapje hebben meegenomen/meegekregen zal JVA binnen de grenzen van redelijkheid daarvoor zorgen.


Hoe wordt de ventilatie in de tenten gewaarborgd?

Afgelopen zondag zijn onze tenten opgezet. In overleg met onze leverancier zijn er maatregelen getroffen om extra te kunnen ventileren. Vorig jaar kon reeds van zowel de muziektent als de HAVA tent de kopse kant geopend worden. Dit jaar zal het, door het op enkele plekken weglaten van buizen aan de onderkant van de zijwand, ook mogelijk zijn om per tent één of meer zijwanden open te schuiven. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Opgemerkt wordt dat het weglaten van deze buizen geen invloed heeft op de constructie van de tenten en daarmee de veiligheid van de kinderen.


Zijn er regels voor wat betreft het zingen in de bus of in een tent?

In het geactualiseerde protocol zijn regels over het zingen toegevoegd. Zo is het niet toegestaan om in de bussen te zingen. De busleiding zal daar nauwlettend op toezien.

Als er bij muziek  moet worden gezongen zal dat alleen plaatsvinden als er voldoende ventilatie in de tent gewaarborgd is.

In de buitenlucht zullen de kinderen, op weg van de bussen naar het JVA terrein (of omgekeerd) ongetwijfeld het JVA lied gaan zingen. Omdat dit in de open lucht is, zal dit geen probleem zijn.


Waarom mag mijn kind dit jaar geen gebruik maken van de attracties, het park is toch gewoon open?

Het attractiepark is niet “gewoon” open zoals voor corona. Volgens de website van Duinrell kunnen toegangskaarten uitsluitend online worden gekocht en er moet gekozen worden uit enkele tijdsloten voor aankomst.

In het attractiepark wordt de anderhalve meter afstand regel gehanteerd. Daardoor hebben de attracties slechts een beperkte capaciteit. Zo is in de achtbanen slechts de helft van het gebruikelijke aantal zitplaatsen beschikbaar. Omdat de wachtrijen hierdoor (nog) langer zijn dan voorheen is door Duinrell aangegeven dat er onder de huidige omstandigheden geen capaciteit beschikbaar is voor JVA.

Opgemerkt wordt dat, indien JVA wél zou worden toegelaten tot de attracties, dit in de praktijk voor de kinderen als zeer teleurstellend zou worden ervaren. Omdat de groepen van JVA een vastgesteld rooster van telkens 45 minuten per activiteit volgen, is berekend dat de kinderen dan vermoedelijk hun rooster”uur” grotendeels in de wachtrij zouden doorbrengen.
Daarom heeft JVA tal van nieuwe activiteiten op het programma staan waarvan gehoopt wordt dat deze het gemis aan de attracties (grotendeels) zullen compenseren.


Waarom wordt er niet gezwommen?

Volgens de website van Duinrell is het buitenbad uitsluitend geopend voor verblijfsgasten. Het Tikibad is geopend voor bezoekers van het attractiepark. Vanwege de beperkte capaciteit wordt gebruik gemaakt van tijdsloten. 

Omdat deze tijdsloten uitsluitend in de middag beschikbaar zijn en de capaciteit van het Tikibad door de anderhalve meter afstand regel beperkt is, is het onmogelijk om zoals voorheen met een hele leeftijdsgroep tegelijk te gaan zwemmen. De kinderen verdelen over meerdere tijdsloten is geen optie omdat er dan onvoldoende (extra) begeleiding aanwezig kan zijn om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen. Daarbij komt nog dat de meeste tijdsloten tijdens of na het vertrek van de A-etappe en de B-etappe vallen.


Ik ben het er niet mee eens dat JVA dit jaar in een andere vorm is. Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Ook wij vinden het ontzettend jammer dat het JVA vakantieproject evenals vorig jaar in een aangepaste vorm moet plaatsvinden. Het zal echter duidelijk zijn dat wij er niet aan ontkomen om de voorschriften van het RIVM op te volgen en ons te schikken in de maatregelen van Duinrell. Dat sommige ouders het hier niet mee eens zijn brengt niet met zich mee dat dit aanleiding is om de deelnamekosten terug te betalen. Immers, niet alleen voorafgaand aan de opening van de inschrijving op 1 april jl. maar ook daarna heeft JVA steeds helder en transparant gecommuniceerd over de aangepaste vorm van het JVA vakantieproject.
Wilt u toch annuleren, dan verwijzen wij u naar onze annuleringsvoorwaarden.

Dat kinderen en/of hun ouders teleurgesteld zouden zijn, proberen wij te begrijpen. Echter, dat JVA in dit kader ernstige ziektes toegewenst krijgt, is niet acceptabel.

Wij zijn er trots op dat wij, ondanks alle beperkingen, dit jaar toch een vakantieproject kunnen organiseren voor kinderen die een vakantie hard nodig hebben.


Waarom mag mijn kind niet gaan winkelen?

In voorgaande jaren waren er twee dagen waarop de kinderen iets konden gaan kopen in de winkeltjes op Duinrell. Voor de A-etappe was dit op donderdag en voor de B-etappe op vrijdag.

Door Duinrell is aangegeven dat de kinderen van JVA dit jaar weliswaar op dinsdag en donderdag mogen gaan winkelen, maar dat dit tot uiterlijk 12:00 uur kan. Dit betekent feitelijk dat alle kinderen in minder dan de helft van de gebruikelijke tijd zouden moeten gaan winkelen, waardoor de winkeltjes overspoeld zouden worden door kinderen. Aangezien de capaciteit van de winkeltjes vanwege de anderhalve meter afstand regel momenteel beperkt is, zou niet eens de helft van het aantal kinderen kunnen gaan winkelen. Omdat wij dat niet eerlijk vinden ten opzichte van de andere kinderen is besloten om dit jaar het winkelen niet in het rooster op te nemen.


Waarom neemt JVA de telefoon niet op?

JVA is geen commercieel bedrijf maar een vrijwilligersorganisatie waarvan vrijwel alle bestuursleden, projectleiders en kinderadministratie minimaal een fulltime baan hebben. Om een fantastisch vakantieproject voor de kinderen voor te bereiden offeren zij vele vrije (avond)uren op en gebruiken hun vakantiedagen om tijdens het vakantieproject op Duinrell aanwezig te kunnen zijn.

Daarom is de kinderadministratie van JVA vanaf de opening van de inschrijving tot aan het begin van het project wekelijks uitsluitend iedere maandagavond telefonisch bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Tijdens het vakantieproject is de kinderadministratie van JVA op werkdagen (maandag t/m vrijdag) telefonisch bereikbaar van 8:00 uur tot 18:00 uur. Omdat de veiligheid van de kinderen bij JVA voorop staat, wordt ’s ochtends absolute prioriteit gegeven aan de binnenkomst van onze bussen en de registratie van de kinderen. Het kan daardoor voorkomen dat JVA in de ochtend minder goed telefonisch bereikbaar is.  Een mailtje sturen heeft daarom de voorkeur. Onze mailbox wordt meerdere keren per dag gecontroleerd.


Ik heb een uur geleden een mail gestuurd, maar heb nog steeds niets gehoord!

JVA is geen commercieel bedrijf maar een vrijwilligersorganisatie waarvan vrijwel alle bestuursleden, projectleiders en kinderadministratie minimaal een fulltime baan hebben. Om een fantastisch vakantieproject voor de kinderen voor te bereiden offeren zij vele vrije (avond)uren op en gebruiken hun vakantiedagen om tijdens het vakantieproject op Duinrell aanwezig te kunnen zijn. Daarom is het als regel nagenoeg onmogelijk om binnen enkel uren te reageren.

Daarbij komt nog het volgende: veelvuldig worden in mailtjes en via het contactformulier vragen gesteld waarvan de antwoorden op de website te vinden zijn. Met maximaal 2 simpele muisklikken (feitelijk zelfs maar één!) is alle informatie vanaf de menubalk te vinden.

Een bloemlezing  uit recente mails:
– wanneer zijn de vakantieweken?     (Home-startpagina)
– hoe schrijf ik mijn kind(eren) in?     (Deelnemen ⇒ Inschrijven)

– wat kost een weekje JVA?     (Deelnemen ⇒ Tarieven)
– waar kunnen kinderen opstappen?     (Deelnemen ⇒ Opstapplaatsen)
– gaan de kinderen zwemmen?     (Deelnemen ⇒ Zwemmen)
– wat gaan de kinderen zoal doen?     (Het Project ⇒ Vakantieproject  en  Het Project ⇒ Programma)
– bij welke opstapplaats is er nog plek?     (Deelnemen ⇒ Beschikbaarheid per opstapplaats)
– ik kan de informatie niet vinden     (Het Project ⇒ Veelgestelde vragen)


Wanneer krijg ik nou eindelijk eens de foto’s van de groep van mijn kind te zien?

Het doel van JVA is om de Haagse basisschooljeugd een leuke zomervakantie te bezorgen. Het maken van foto’s behoort niet tot de kernactiviteiten.

Met uitzondering van de wekelijkse groepsfoto’s zijn wij voor de foto’s en filmpjes afhankelijk van de leiding van de groepen. Aan hen is gevraagd om op vrijwillige basis foto’s van de activiteiten van hun groep te maken en die met ons te delen. Aan deze oproep is nog lang niet door iedereen gehoor gegeven. Verder kan het dagen/weken duren voordat de foto’s binnenkomen.

Na ontvangst moeten de foto’s (vele gigabytes) eerst worden verwerkt voordat deze in het fotoalbum geplaatst kunnen worden. Omdat dit door dezelfde vrijwilligers gedaan wordt die er overdag voor de kinderen zijn, zal dit tijdens het vakantieproject pas in de late avond/nachtelijke uren/weekends en/of na het vakantieproject kunnen plaatsvinden. 


Houden ouders zich ook aan de regels bij de opstapplaatsen?
Helaas hebben wij vorig jaar moeten vaststellen dat bij diverse opstapplaatsen, met name die waar 2 bussen komen, ouders geen boodschap menen te moeten hebben aan ons coronaprotocol. Wanneer zij door onze busleiding daar op worden aangesproken wordt uiterst onplezierig en vol onbegrip gereageerd.
JVA zet zich maximaal in voor de veiligheid van de kinderen en eigen medewerkers. Van de ouders wordt eenzelfde opstelling verwacht.